Česká evangelikální aliance (ČEA) pořádala 16. října 2010 konferenci na téma:


Bezdětnost jako duchovní a etické dilema

Šlo o vůbec první konferenci svého druhu u nás. ČEA odvážně otevřela další z tabu v naší společnosti i církvi a nabídla prostor pro rozhovor, reflexi a službu bezdětným i těm, kteří jim na jejich cestě stojí po boku. A za to jí patří velký dík všech zúčastněných.

Z motivů, které vedly ČEA k pořádání konference, citujeme:

“Neplodnost je v církvi často skrytým tématem a neviditelným trápením. Návody lékařů a dobře míněné rady od lidí, kteří s neplodností problémy nemají, přitom trápení často příliš neulehčí a mnohé páry se v této situaci cítí osaměle a bez pomoci.

Neplodnost přitom zasahuje jádro toho, jak chápeme své ženství či mužství, je zkouškou pro mnohá manželství a otřásá i samotnou vírou. Moderní technologie navíc vystavují páry novým etickým dilematům, které předchozí generace řešit nemusely. Zároveň je v ČR opomíjena nejen pastorační služba neplodným, ale také služba očekávající Boží moc a uzdravení pro neplodné.“

Více na:http://www.ea.cz/bezdetnost


Z konference byl pořizován audio záznam, který si můžete objednat na webových stránkách ČEA. Pokud máte zájem, sledujte, prosím, www.ea.cz nebo napište na info@ea.cz pro další informace.


 

Obsah CD: 


Přednášky:


Když happy-endy nepomáhají – bezdětnost ve světle Bible – Jiří Unger


Neplodnost a zápasy mysli, srdce a těla – Jana Fenclová


Když Sára, proč ne já? – duchovní dilemata bezdětnosti a skryté modly – D. a J. Pospíšilovi


Etická dilemata umělého oplodnění z  křesťanského pohledu – M. Munzarová


Poklady z domu chudoby – naděje navzdory neplodnosti – R. Godfryd


Semináře:


1) Když církev nesype sůl do ran – sbor, kde bezdětnost není problém – J. Pospíšil
Jak mě může dál milovat? - manželství a neplodnost  - D. Pospíšilová


2) Duchovní pozadí neplodnosti a služba modlitbou za uzdravení  – T. Korčák

Bezdětnost

Nabídka křesťanské podpory pro ty, kteří se vyrovnávají
s bezdětností nebo ztrátou nenarozeného dítěte.

© Matyáš Hájek - www. designhajek.cz  

Administrace

Sáčky do vysavače Penzion Brno